Якщо ти щаслива людина не нажимай тут, а якщо хочеш сказати дякую натискай тут

KARTA POBYTU WARSZAWA

карта побиту варшава

Firma „Zjednoczeni Konsultanci WKS” pomoże ci legalnie uzyskać kartę pobytu. Telefon: +48725415996

Zamów teraz

To właśnie eksperci z firmy „Zjednoczeni Konsultanci WCS” pomogą ci rozwikłać zawiłości związane z uzyskaniem zezwolenia na pobyt w Polsce. Nasi eksperci zapewnią ci wszechstronną pomoc, taką jak tłumaczenie dokumentów czy inne kwestie związane z prawem migracyjnym. Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Dane firmy Adres:

KARTA POBYTU WARSZAWA DLA UKRAIŃCÓW

Ukraińcy coraz częściej korzystają z usług ukraińskiej firmy „WKS”

Procedura uzyskania karty pobytu:

  1. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza zamówienia.
  2. Opowiedz nam o swojej sytuacji, zebrać niezbędne dokumenty, jeśli ich nie masz, pomożemy je uzyskać.
  3. Zapiszemy cię na wizytę, podczas której pójdziemy z tobą do Urząd i razem złożymy dokumenty.
  4. Opłaty za usługi do kasy (+400-700 złotych) (niższe ceny)
  5. Oczekiwanie na zatwierdzenie około 3 miesiące.
  6. Otrzymasz oficjalne potwierdzenie w Uzhond i czekaj pół roku na kartę.
  7. Przyjdź o wyznaczonej porze do Urząd i odbierz swoją kartę pobytu.

Oferujemy pomoc zarówno osobom pracującym, jak i tym, którzy nie pracują, ale potrzebują zezwolenia na pobyt.

Posiadając kartę, możesz być pewien, że nie zostaniesz deportowany.

Pierwsze pytanie na porządku dziennym: jak szybko i łatwo uzyskać kartę pobytu bez biurokracji. Dalsze informacje o cenach i często zadawanych pytaniach.

CO TO JEST KARTA POBYTU

Karta pobytu to dokument w postaci plastikowej karty, który uprawnia do mieszkania i pracy na terenie Polski. Pozwala także otworzyć firmowe konto bankowe, założyć firmę i prowadzić działalność gospodarczą. Karta pobytu daje prawo podróżowania po terenie UE bez konieczności posiadania wizy. Ostrzegamy, że po długim pobycie konieczna jest wymiana prawa jazdy.

Po długim pobycie karta pobytu uprawnia do ubiegania się o obywatelstwo lub kartę rezydenta.

Karta pobytu umożliwia uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny (żony, dzieci), jeśli dochód wystarcza na ich utrzymanie.


KARTA POBYTU BEZ WIĄZANIA Z PRACĄ

Każdy, kto składa wniosek o kartę pobytu, musi udowodnić urzędowi, że ma dochód, czyli potrafi się utrzymać. W tym celu wymagany jest umowa o pracę, w której podane są minimalne lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie.

W tym aspekcie istnieje powiązanie, ale nie z konkretną firmą w Polsce ani z konkretną pracą, lecz z dochodem. Jeśli otrzymasz kartę pobytu z powodu pracy, po jej zakończeniu ponownie będziesz musiał przedstawić dokumenty potwierdzające swój dochód, niezależnie od tego, czy będzie to ta sama praca, na której otrzymałeś kartę pobytu, czy inna praca, pod warunkiem, że wynagrodzenie wynosi co najmniej minimalne lub wyższe.

Potwierdzeniem twojego dochodu może być nie tylko umowa o pracę, ale także posiadanie własnej działalności gospodarczej na twoje nazwisko oraz wyciąg z banku, który potwierdza dochód przekraczający minimalną kwotę wymaganą do uzyskania karty pobytu.


SPRAWDZANIE KARTY POBYTU PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

W 2024 roku często występuje opóźnienie w wydawaniu kart pobytu w Warszawie, spowodowane dużą liczbą osób składających dokumenty.

Gotowość lub jakość „złożonych papierów” można sprawdzić dzwoniąc do odpowiednich instytucji przewidzianych przez obowiązujące prawo. Często może to być nie jedno, a kilka telefonów. To zależy od tego, na którym etapie znajdują się twoje dokumenty. Znamy kontakty wszystkich struktur i instytucji do sprawdzenia gotowości karty pobytu, biegle posługujemy się językiem polskim i możemy pomóc, jeśli zwrócisz się do nas. Nasz numer telefonu: +48725415996. Skontaktuj się również, aby otrzymać dokument o nazwie umowa okolicznościowa.


CENA KARTY POBYTU W WARSZAWIE

Od 29 lipca dwudziestego drugiego roku obowiązują nowe taryfy za wymianę, wydanie lub odnowienie kart. Poinformowano, że w cenę wliczają się koszty pracy urzędów i obsługi punktów rejestracji danych biometrycznych, a także zakupu blankietów dokumentów (gdzie byłoby bez tego :)).


Oto tabele przedstawiające ceny za złożenie i wydanie dokumentów w urzędach oraz ceny za odtworzenie dokumentów w przypadku ich utraty lub uszkodzenia:

Rodzaj dokumentuCena
Wniosek o kartę pobytu czasowego (do 3 lat)440 zł
Wniosek o kartę pobytu stałego (do 10 lat)640 zł
Odbiór plastikowej karty pobytu, gdy jest gotowa100 zł
Wniosek o Kartę Niebieską UE440 zł
Wniosek o kartę długoterminowego rezydenta640 zł
Ceny aktualne na rok 2024.

Jeśli dokument został utracony lub uszkodzony z twojej winy, to ceny za jego odtworzenie są następujące:

Rodzaj dokumentuCena
Karta pobytu300 złotych
Dokument wyjazdowy dla obcokrajowca (polski)1050 złotych
Dowód osobisty dla obcokrajowca (polski)300 złotych
Odnowienie „zezwolenia na pobyt tolerowany”300 złotych
Ceny aktualne na rok 2024.

Mam nadzieję, że te tabele są przydatne. Jeśli masz jakieś inne pytania, śmiało pytaj!

Czy potrzebne są odciski palców do karty pobytu?

Aby uzyskać kartę pobytu lub meldunek, konieczne jest złożenie swoich danych biometrycznych (w tym odcisków palców). Jednak jeśli osoba ma powody, dla których nie może złożyć odcisków palców, może zgłosić to i napisać stosowne oświadczenie. Jeśli wymagania wnioskodawcy są zgodne z prawem, które zwalnia z konieczności złożenia odcisków palców, prośba zostanie uwzględniona.


Karta stałego pobytu w Warszawie

Karta stałego pobytu to karta pobytu wydawana na stałe, zazwyczaj na 10 lat z możliwością przedłużenia. Można ją otrzymać po długotrwałym pobycie na terytorium Polski. Karty stałego pobytu nie wydaje się od razu (z wyjątkami), ale po zakończeniu tymczasowej karty pobytu, a w wielu przypadkach po zakończeniu drugiej lub trzeciej tymczasowej karty.

Do wyjątków, czyli tych, którzy mogą od razu otrzymać kartę stałego pobytu, należą osoby, które mają krewnych, partnerów życiowych lub wysoko wykwalifikowanych pracowników. Każde podanie jest rozpatrywane indywidualnie, i nie ma gwarancji na 100% (choć oszuści mogą obiecywać złote góry).


Karta pobytu dla Ukraińców w czasie wojny

Pakiet dokumentów dla karty pobytu:

W Polsce nie ma prawa, które umożliwiałoby uzyskanie karty pobytu tylko dlatego, że trwa wojna (z wyjątkiem karty pobytu dla uchodźców), ale można ją uzyskać, jeśli istnieje podstawa prawnie uzasadniona.

Podstawą prawną może być małżeństwo, praca (umowa) lub otwarcie firmy w Polsce. Aby uzyskać kartę na podstawie otwarcia firmy (działalności), konieczne jest udowodnienie płynności finansowej za pomocą zaświadczeń i rejestrów.

W przypadku umów o pracę „umowa o prace” płaca musi być wyższa niż minimalna.

„Umowa zlecenie” nadaje się, jeśli płaca jest wyższa niż minimalna.

Po złożeniu dokumentów wydawana jest tymczasowa żółta karta, która pozwala na pobyt do otrzymania plastikowej karty (karty pobytu).

Często dodatkowo wymagane są dodatkowe dokumenty w urzędzie (Urzędzie do Spraw Cudzoziemców). Dlatego trzeba być cały czas w kontakcie z konsultantem i śledzić pocztę, aby w razie potrzeby dostarczyć niezbędne zaświadczenie.

Karta pobytu dla uchodźców

Karta pobytu dla uchodźców to karta pobytu, która jest wydawana z zastrzeżeniem, że wnioskodawca nie będzie wracał do Ukrainy podczas wojny. Jeśli z taką kartą wrócisz nawet na jeden dzień do Ukrainy, zostanie ona unieważniona.

Jak uzyskać kartę pobytu dla uchodźców?

Aby uzyskać kartę pobytu dla uchodźców, należy zwrócić się do państwowej instytucji ds. cudzoziemców i złożyć wniosek o ochronę uzupełniajacą, mając przy sobie paszport. Po zgłoszeniu zostaniesz poproszony o wyjaśnienie, dlaczego potrzebujesz takiej ochrony, i jeśli Twoje argumenty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, dokumenty zostaną przyjęte do weryfikacji

Należy być przygotowanym na to, że Twoje dokumenty mogą być tam przez 2 miesiące lub dłużej, po czym zostaną Ci one zwrócone. Jeśli Twoje dokumenty są w porządku, zostaną one zatwierdzone, a otrzymasz kartę pobytu dla uchodźców, co umożliwi Ci legalne życie w Polsce, podróżowanie za granicę (z wyjątkiem do Ukrainy) i legalną pracę.


Czy można przekroczyć granicę, jeśli złożono wniosek o kartę pobytu?

Jeśli złożyłeś wniosek o kartę pobytu, możesz przekraczać granicę zgodnie z obowiązującymi dla Ciebie przepisami, czyli jeśli nie masz wizy ani innej legalnej przyczyny do wjazdu na teren UE, nie zostaniesz wpuszczony po wyjeździe. Akt złożenia wniosku o kartę pobytu nie daje Ci prawa swobodnego wjazdu do Polski po wyjeździe, swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać można dopiero po otrzymaniu karty pobytu.

PYTANIA DOTYCZĄCE KARTY POBYTU W WARSZAWIE

Ile kosztuje karta pobytu z uwzględnieniem usług pośredników?

koszt karty pobytu wynosi od 1000

Jak się zapisać na kartę Pobytu w Warszawie?

Aby zapisać się na kartę pobytu w Warszawie, należy zarejestrować się na oficjalnej stronie internetowej państwowej i umówić się na termin wizyty.

Gdzie złożyć wniosek o kartę Pobytu w Warszawie?

Najbardziej niezawodną opcją zawsze było osobiście stawić się i złożyć dokumenty osobiście pod adresem ul. Marszałkowska 3/5 w Warszawie.

Ile trzeba czekać na kartę Pobytu w Warszawie?

Średni czas oczekiwania wynosi 7 miesięcy, ale w wyjątkowych przypadkach może się podwoić.

Ile trzeba przepracować, aby złożyć wniosek o kartę Pobytu?

Jeśli masz pracę, możesz złożyć wniosek o kartę od razu.

O Autorze

karta-pobytu-warszawa-wks.png

Zjednoczeni Konsultanci WKS to firma ekspertów w dziedzinie prawa migracyjnego, która maksymalizuje integrację i legalizację podejść migracyjnych w kontekście procedur uzyskiwania kart w Warszawie. Poprzez zrównoważoną optymalizację aspektów prawnych i adaptacyjną analizę odpowiednich polityk migracyjnych firma zapewnia maksymalne dostosowanie do wymogów regulacyjnych i wdraża strategie dla skutecznej adaptacji klientów w nowym środowisku socjokulturowym.

Autora można śledzić na Facebooku pod adresem – facebook.com/kartapobytuwarszawavks

ZAMÓW KONSULTACJĘ NA KARTĘ POBYTU W WARSZAWIE POD NUMEREM TELEFONU

Як сказати дякую

2024 Об’єднані консультанти „ВКС” Тел.:+48725415996