Otwarcie działalności (firmy) w Warszawie

firma-warszawa

Między stabilnością a łatwością prowadzenia biznesu, istotną zaletą jest to, że w tym kraju prowadzenie biznesu jest dość łatwe, szczególnie jeśli posiada się kartę pobytu w Warszawie. Nawet obcokrajowcom nie sprawia to trudności. Aby rozpocząć własny biznes szybciej, nasi specjaliści będą towarzyszyć Państwu na wszystkich etapach rejestracji firmy.

Cena wsparcia: 1000 złotych.

+48725415996

OD CZEGO ZACZĄĆ REJESTRACJĘ FIRMY W POLSCE?

ЕTAPYCZASOPIS
Przygotowanie niezbędnych dokumentówPrzygotowanie dokumentów do rejestracji firmy obejmuje zbieranie i składanie niezbędnych informacji i dokumentów do odpowiednich organów.
Pozyskanie numeru PESELDo 7 dniKonieczne jest uzyskanie osobistego numeru PESEL dla obywatela ukraińskiego w celu zarejestrowania firmy.
Utworzenie zaufanego profilu EPUAPDo 7 dniKonieczne jest utworzenie zaufanego profilu w celu możliwości zarejestrowania firmy w formie elektronicznej.
Wybór rodzaju rejestracji firmyWybór między rejestracją w formie elektronicznej lub przez notariusza.
Rejestracja firmyDo 7 dniProces rejestracji firmy może być przeprowadzony poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej lub przez notariusza.
Otwarcie rachunku bankowegoPo rejestracji firmy konieczne jest otwarcie konta bankowego w celu prowadzenia dalszych operacji finansowych.
Rejestracja w RejestrzeDo 14 dniPo zarejestrowaniu firmy konieczne jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu uzyskania numerów podatkowych i innych dokumentów identyfikacyjnych.
2024
społka warszawa

KTO MOŻE ROZPOCZĄĆ REJESTRACJĘ FIRMY W POLSCE?

W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej objęte jest ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Ta ustawa stanowi, że działalność gospodarczą w kraju mogą prowadzić nie tylko obywatele Polski, ale także obywatele Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii, a także rejestracja firmy w Polsce jest dostępna dla Ukraińców, Białorusinów oraz obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw.

Aby otworzyć firmę w Polsce, osoba musi spełniać następujące wymagania:

 • wiek powyżej 18 lat;
 • posiadanie paszportu zagranicznego ważnego co najmniej 18 miesięcy od daty złożenia dokumentów rejestracyjnych.

REJESTRACJA FIRMY W POLSCE Z KARTĄ POLAKA LUB POZWOLENIEM NA POBYT

Jeśli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka lub zezwolenie na pobyt, może prowadzić biznes tak jak obywatel Polski.

Posiadając Kartę Polaka, osoba może ubiegać się o obywatelstwo polskie, a ponadto państwo może udzielić wsparcia finansowego na rozwój swojej działalności gospodarczej.

Tak, można zarejestrować firmę w Polsce nawet bez Karty Polaka. Istnieje kilka form prawnych do zarejestrowania działalności gospodarczej w Polsce, takich jak:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.)
 • Spółka akcyjna (SA)
 • Spółka komandytowa (Spółka komandytowa)
 • Jednoosobowa działalność

Ponadto ci, którzy już prowadzą firmy w jednej z wyżej wymienionych form prawnych, mogą otworzyć w Polsce oddział swojej firmy lub jej filię.

Proces rejestracji firmy w Warszawie

 1. Najpierw osoba powinna zrozumieć, w jakiej branży chce prowadzić działalność.
 2. Osobom początkującym nie zaleca się od razu otwierania dużych firm; lepiej zacząć od małego biznesu, na przykład wymiany prawa jazdy, aby zrozumieć, jak działa polskie prawo. Nie wymaga to dużych nakładów finansowych, jak w przypadku otwierania dużych firm, ale z odpowiednim podejściem można osiągnąć równie duże zyski.
 3. Po zrozumieniu sfery działalności należy wybrać formę prawną prowadzenia biznesu. Warto pamiętać, że procedura rejestracji działalności jednoosobowej różni się od rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Firma „WKS” pomaga naszym klientom w rejestracji firmy w dowolnej formie prawnej, uwzględniając ich preferencje.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) w Polsce nie sprawia trudności, a firma o tym statusie może zajmować się praktycznie wszystkimi rodzajami działalności gospodarczej.

Jedną z głównych zalet tej formy prawnej, oprócz specjalisty od rachunkowości, jest to, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania firmy, wszystkie zobowiązania spoczywają wyłącznie na firmie. W przypadku wystąpienia sporów odpowiedzialność ponosi firma swoim majątkiem i kapitałem zakładowym. Członkami zarządu i wspólnikami mogą być członkowie jednej rodziny.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) może założyć zarówno jedna osoba, jak i kilka.

Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 5000 złotych.

Warto zauważyć, że zagraniczni założyciele Sp. z o.o. nie mogą prowadzić w Polsce działalności w takich dziedzinach, jak:

 1. System bankowy centralny;
 2. Ubezpieczenia mienia i życia;
 3. Reasekuracja;
 4. Ubezpieczenia emerytalne;
 5. Zarządzanie rynkiem finansowym.

Co do schematu rejestracji Sp. z o.o. w Polsce:

Najpierw, aby zarejestrować firmę w Polsce, trzeba wymyślić unikalną nazwę, a następnie zdecydować, w jakiej dziedzinie będzie się działać. Polskie prawo pozwala wskazać jedną główną dziedzinę działalności i kilka dodatkowych. Liczba dodatkowych dziedzin nie powinna przekraczać 9.

Następnie sporządza się biznesplan, a w kancelarii notarialnej podpisuje się dokumenty założycielskie.

Następnie trzeba otworzyć konto bankowe, na które w dalszej kolejności zostanie przelany kapitał zakładowy organizacji.

Proces otwarcia firmy kończy się zarejestrowaniem jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pracownicy tego organu państwowego sami przekazują wnioski o uzyskanie NIP i numerów rejestracyjnych do właściwych organów. Po zarejestrowaniu firmy może ona rozpocząć swoją działalność.

Proces rejestracji trwa od 3 do 14 dni.

Nasi specjaliści pomogli już wielu przedsiębiorcom zarejestrować firmę w Polsce. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów, wypełniamy wnioski i towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie rejestracji. Oferujemy nasze usługi po korzystnych cenach. Koszt naszych usług jest podany na stronie internetowej, ale możesz go również uzyskać od naszych menedżerów.

Zadzwoń do naszych specjalistów pod podane na stronie numery telefonów. Chętnie Ci pomożemy!

2024 Об’єднані консультанти „ВКС” Тел.:+48725415996